با توجه به گذشت بیش از ۴۸ ساعت از آخرین مهلت ارسال اطلاعات مربوط به غرفه داران، بنر حامیان، ارسال صفحات طراحی کتاب نمایشگاه و…، دبیرخانه نمایشگاه مسئولیتی بابت عدم چاپ این اقلام تبلیغاتی نخواهد داشت.

لازم به توضیح است جایگاه بنرهای حامیان کماکان در اختیار این سازمانها باقی خواهد ماند. بنابراین تیم اجرایی نمایشگاه به محض دریافت بنرهای چاپ شده نسبت به نصب آن اقدام خواهند کرد.

همچنین مشارکت کنندگانی که امتیاز پخش تیزر تبلیغاتی و رادیو نمایشگاه را دارند نهایتا تا ساعت ۱۴ شنبه(۱۳مهر) فرصت تغییر و یا تکمیل فایل‌های ارسالی خود را خواهند داشت.