اهداف

اهداف نمایشگاه کار، شامل قله‌های کوچک و بزرگی است که در هر نمایشگاه به انگیزه فتح‌کردن آن‌ها، بیش‌تر از گذشته تلاش می‌کنیم. از جمله مهم‌ترین این اهداف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • رویارویی مستقیم کارجو و کارفرما
 • تسهیل فرایند جذب و استخدام نیروی کار
 • معرفی فرصت‌های شغلی موجود در بازار کار
 • جذب نیروهای مناسب با انتظارات و مهارت‌های موردنیاز کارفرمایان
 • معرفی کارفرمایان و کارآفرینان موفق جامعه
 • معرفی سازمان‌ها و ادارات مرتبط و نیمه مرتبط با رشته تحصیلی
 • جذب نیروهای مناسب با انتظارات و مهارت‌های موردنیاز کارفرمایان
 • آشنایی با انتظارات و مهارت‌های موردنیاز بازار کار
 • برپایی کارگاه‌های آموزشی کار و کاریابی
 • ایجاد یک محیط حرفه‌ای و باکیفیت برای تعامل بیشتر بین کارجو و کارفرما
 • ایجاد حس مثبت مشارکت در کارفرمایان
 • کمک به بهبود ارتقای برند کارفرمایان