اسنپ حامی الماسی دومین نمایشگاه کار ایران، به منظور تسهیل حضور همه کارجویان در دومین نمایشگاه کار ۴۰% تخفیف با سقف ۴۰۰۰ تومان در نظر گرفته است.

این کد تخفیف برای سفرهای با مقصد مجتمع نمایشگاهی شهرداری تهران، بوستان گفتگو برای یک بار قابل استفاده خواهد بود.

کد تخفیف: Snp-Jobfair