گالری اولین نمایشگاه کار

اولین نمایشگاه کار ایران در سوم اسفند ماه سال ۹۶ در بوستان گفتگو برگزار شد

اولین نمایشگاه ملی کار بعد از برگزاری حدود ۸ دوره نمایشگاه کار شریف با وسعتی بزرگتر و حضور گسترده‌تر سازمانها در اسفند ۹۶ برگزار شد

آماده سازی غرفه ها برای اولین نمایشگاه کار

تعدادی از برندهایی که در اولین نمایشگاه کار حضور داشتند

گفتوی تلویزیونی با دکتر شریف‌خانی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و دبیر نمایشگاه کار ایران

کارگاه‌هایی که در اولین نمایشگاه برگزار شد