در دومین نمایشگاه کار چه گذشت؟

دومین نمایشگاه کار ایران، بهمن ماه سال ۹۷ در بوستان گفتگو برگزار شد. طی سه روز بیش از ۱۳۰۰۰ نفر از این نمایشگاه بازدید کرده و بیش از ۶۹۰۰۰ رزومه میان کارجویان و کارفرمایان تبادل شد

کارگاه‌های برگزار شده در دومین نمایشگاه کار ایران

دستاوردهای نمایشگاه کار

در مجموع بیش از ۱۵۰ نفر از طریق دومین نمایشگاه کار ایران در معتبرترین سازمان‌های کشور مشغول به کار شده اند

غرفه تعدادی از سازمان‌های شرکت کننده در دومین نمایشگاه کار ایران

  • دومین نمایشگاه کار