درباره ما

در راستا‌ی خلاقیت و پیشرفت جامعه کسب‌و‌کار ایران و همگام‌شدن آن با جامعه جهانی، آبان‌ماه ۱۳۹۰ برای اولین‌بار در ایران شیوه جدیدی از برقراری ارتباط کارفرما و کارجو توسط مجموعه‌ای برخاسته از دانشگاه صنعتی شریف اجرا شد که تا امروز با رویداد‌های «نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف» و «نمایشگاه کار ایران» ادامه پیدا کرده است. نمایشگاه کار رویدادی است که بر ارتباط مستقیم کارجو با کارفرما، دانشگا‌ه‌ها – بنگاه‌های کسب‌وکار تمرکز کرده و برای ایجاد ارتباط دوسویه بین این عوامل تلاش می‌کند. در این رویداد، سازمان‌های شرکت‌کننده موقعیت‌های شغلی مختلف را ارائه می‌کنند و کارجو با مراجعه به نمایشگاه کار علاوه بر کسب اطلاعات درباره شرکت‌ها و ارسال رزومه، با نمایندگان هر سازمان به طور مستقیم وارد گفتگو می‌شود.

دومین نمایشگاه کار