حتما شاهد مشکل بسیاری از افراد یا حتی خودتان در مقوله کاریابی بوده اید. چرا بسیاری از افراد مدام از این سازمان به آن سازمان می روند و در نهایت نیز از کار خود راضی نیستند؟

نداشتن رضایت از کار به هر دلیلی، میتواند باعث ضرر دیدن فرد و سازمان شود. ضرری که متوجه فرد می شود این است که زمان خود را در جایی و برای کاری سپری میکند که به واقع هیچ لذتی از آن نمی برد! چیزی بد تر از اینکه بخش عمده ای از عمرمان را در حال فشار تحمل کنیم وجود دارد؟ یا این که سازمان چه سودی از فردی که در حال رنج و فشار است می تواند داشته باشد؟

بر این اساس خوب است کارجویان هنگام مصاحبه سوالات خود را بپرسند و دید روشنی از کار به دست آورند. بخش قابل توجهی از کارجویان هنگام مصاحبه، برای از دست ندادن شغل پیش رو و راضی نگه داشتن کارفرما هیچ سوالی نمی پرسند. با ابهام کار خود را شروع می کنند و تا پایان زمانی که در آن سازمان حضور دارند، همواره با رنج و مشقت به کار ادامه می دهند.

حقیقت این است که برای هر فردی معیارهای خاصی جهت استخدام و کار کردن وجود دارد. طبیعتا بسیاری از افراد حقوق بیشتر را مد نظر دارند، افرادی ساعت های کاری برایشان اهمیت دارد و برخی افراد هم مسیر رفت و آمد و حتی مسائلی که ممکن است برای یک فرد حائز اهمیت باشد و از دید دیگر افراد دور مانده باشد.

بنابراین کارجویان در روز مصاحبه باید سوالاتی بپرسند که ابهامی برایشان باقی نماند و اگر شغل برایشان مناسب نیست، از همان ابتدا وارد فضایی که دوست ندارند نشوند.

از جمله سوالاتی که کارجویان باید بپرسند:

  1. نحوه ارزیابی عملکرد من در این سازمان چگونه است؟
  2. ساعات کاری من چگونه است؟
  3. اضافه کاری و دورکاری و میزان در دسترس بودن من در ساعات غیر کاری چه طور باید باشد؟
  4. چه قدر باید در دسترس باشم؟
  5. در مورد مرخصی چه نظری دارید؟
  6. ماموریت های کاری داخلی و خارجی داریم؟
  7. حقوق و دستمزد و تاریخ دریافت آن چگونه است؟
  8. چه زمانی استخدام انجام میشود؟
  9. کار همراه با بیمه است یا خیر؟ و کی بیمه انجام می شود؟
  10. توازن میان زندگی و کار از نظر فرهنگ آن سازمان چگونه است؟

 

این سوالات و آن چه در یافتن شغل برای کارجویان مهم است مرز مناسب بودن و نامناسب بودن یک فرصت شغلی برای یک فرد است و شناخت کامل یک فرصت شغلی و فرهنگ سازمانی مرتبط با آن اهمیت بسیاری در پایداریِ فرد در آن جایگاه دارد.

 

نقش نمایشگاه کار در این خصوص چیست؟

نمایشگاه کار فرصتی برای ملاقات کارجویان و کارفرمایان است و حکم یک پیش مصاحبه را دارد. به گونه ای که اگر کارجویان بتوانند با آمادگی لازم در نمایشگاه حضور پیدا کنند، نظر کارفرمایان را جلب کرده و وارد مرحله مصاحبه می شوند.

پاسخ بسیاری از سوالاتی که هنگام مصاحبه باید پرسید را در فرصت نمایشگاه کار می شود به دست آورد. با کمی وقت گذاشتن برای آشنایی با شرکت ها، به راحتی می شود فرهنگ سازمانی آن ها و میزان احترام و رعایت حقوق کارکنان را از همان برخورد اولیه در نمایشگاه کار دریافت. پس کارجویان با استفاده از این فرصت می توانند تا حدود زیادی به هدف خود که یافتن فرصت شغلی مناسب و فرهنگ سازمانی مطلوب است، نزدیک شوند.

 

نمایشگاه کار ایران

زمان: ۳ الی ۵ اسفندماه ۱۳۹۶

مکان: مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو