[rev_slider_vc alias=”2nd Iran Job Fair”]

نمایشگاه کار، رویدادی است که در آن سازمانها با موقعیتهای شغلی خود حاضر شده و فرصت می یابند تا با تعداد زیادی از کارجویان ملاقات کرده و در یک فضای رقابتی نسبت به جذب نفرات مورد نظر اقدام نمایند. طبیعتا چنین رویدادی میتواند بستری مطمئن برای تبادل اطلاعات و توانمندی های کارجویان با کارفرمایان باشد.
انتخاب هوشمندانه بهترین فرصت های شغلی از یک سو و گزینش نیروهای متخصص و با استعداد از سوی دیگر، این رویداد را به تجربه ای منحصر بفرد برای کارجویان و کارفرمایان تبدیل کرده است.
تیم برگزارکننده نمایشگاه کار با برگزاری نه دوره موفق نمایشگاه کار در دانشگاه صنعتی شریف و اولین نمایشگاه ملی کار با مشارکت بیش از ۳۵۰ سازمان و حضور نزدیک به ۱۰۰هزار کارجو برگزار شده و برایند آن استخدام بیش از ۳۰۰۰ فارغ‌التحصیل متخصص بوده است. با اتـکا به این تجربـه موفق، "دومین نمایشگاه کار ایران" ۴ الی ۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ در مجتمع نمایشگاهی شهرداری تهران (بوستان گفتگو) برگزار خواهد شد.

شرکت مؤثر بیش از ۴۰۰ سازمان از طریق نمایشگاه کار دانشگاه شریف
تبادل بیش از ۲۵۰۰۰۰ رزومه کارجویان در ادوار مختلف نمایشگاه کار دانشگاه شریف
جذب و استخدام بیش از ۲۴۰۰ نفر متخصص از طریق نمایشگاه کار دانشگاه شریف
تعریف بیش از ۳۵۰۰ عنوان موقعیت شغلی در گروه های شغلی مختلف

محل برگزاری

بوستان گفتگو

زمان برگزاری

۴ تا ۶ بهمن ماه

روند شرکت در این نمایشگاه ۳ مرحله دارد:

روند-نمایشگاه-کار-ایران

[button title=”ثبت نام کارجو در نمایشگاه کار” link=”https://jobvision.ir/JobFair/home/register?utm_campaign=iranjobfair2″]

سازمان‌های شرکت کننده در دومین نمایشگاه کار ایران

[button title=”همه فرصت های شغلی در نمایشگاه کار” link=”http://jobvision.ir/JobPost/search?jobFairId=5″ ]