چرا باید در نمایشگاه کار مشارکت کنیم؟

در دنیای امروز سرعت پیشرفت در زمینه‌های مختلف، مفهوم زمان را پشت سر گذاشته و روش‌های سنتی انجام کارها در کسری از زمان جای خود را به روش‌هایی نو و خلاق می‌دهند، قرارگرفتن در مسیر پیشرفت و همگام‌شدن با جامعه جهانی گریز‌ناپذیر است.

 

رفع عواملی که مانع اشتغال کارجویان به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌شوند از یک سو و نبود بستری مناسب برای تقابل مستقیم کارفرمایان و کارجویان از سوی دیگر، مجموعه‌ای برخاسته از دانشگاه صنعتی شریف را بر آن داشت تا با برگزاری «نمایشگاه کار» فضای مناسبی را برای کارجویان و کارفرمایان فراهم کرده و با پاسخ‌گویی به این نیاز مهم، در رشد و پویایی بازار کار و جامعه جوان کشور نقش داشته باشد.

 

نمایشگاه کار و کارگاه‌های تخصصی آن یک رویداد چند‌وجهی استخدام است که بازدیدکنندگان و سازمان‌های حرفه‌ای شرکت‌کننده را در یک محیط پویا تشویق به ایجاد ارتباط حرفه‌ای جدید می‌کند. این نمایشگاه باتوجه‌به احاطه‌ای که بر پروسه جستجوی انواع موقعیت‌های شغلی (اعم از مشاغل تخصصی، خدمات کاریابی، توسعه حرفه‌ای، برنامه‌های آموزشی، آموزش‌های حرفه‌ای، مشاغل آزاد و خدمات کارآفرینی) دارد، به یک رویداد برجسته در زمینه ارتباط کارجو و کارفرما تبدیل شده است.