دهمین نمایشگاه کار شریف ۱۴ الی ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه صنعتی شریف و همچنین سومین نمایشگاه کار ایران، ۱۷ الی ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۸
در مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو غرفه با شماره تلفن ۶۶۰۶۵۲۰۰ و ۶۶۰۶۵۳۰۰ تماس حاصل بفرمایید.