دانشگاه صنعتی اصفهان، یکی مهم‌ترین مراکز در جذب و توسعه استعدادهاست و برگزاری نمایشگاه کار اصفهان نیازمند حضور هرچه بیشتر استعدادهاست. در این رویداد، سهیل توکلی مدیر مارکتینگ جاب ویژن به همراه متین شیرازی نژاد رئیس توسعه و مدیریت استعداد های گروه صنعتی انتخاب برای جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان سخنرانی کردند. سهیل توکلی همانند رویداد مشابه در دانشگاه اصفهان در مورد مسیر شغلی شخصی خودش و تغییر حوزه ی فعالیتش از مهندسی مکانیک به دنیای مارکتینگ برای دانشجویان حاضر در رویداد سخن گفت.

سپس کمی در مورد مراحل بلوغ جاب ویژن از تأسیس تا امروز سخن گفت و چالش های پیش روی این پلتفرم کاریابی را برای حاضرین شرح داد. بخش قابل توجه صحبت های آقای توکلی معطوف به آمار های جذابی از عرضه و تقاضا برای هر کدام از مشاغل و حوزه های تخصصی بود. ایشان با توجه به دیتای بدست آمده از آگهی های ثبت شده و آمار های ارسال رزومه و استقبال کارجویان نمودار ها و نتایج ارزشمندی از وضعیت فعلی بازارکار را برای دانشجویان شرح داد و به ترتیب رشته ها و حوزه های کاری را رتبه بندی کرد و توصیه هایی در خصوص یادگیری مهارت های ارزشمند برای بازارکار به دانشجویان داشت.

متین شیرازی نژاد به عنوان سخنران دوم سعی کرد تا با محوریت کشف و توسعه ی فردی مطالب ارزشمندی را برای حاضرین ارائه کند. شیرازی نژاد با نقل یک داستان سخنرانی خود را شروع کرد و تلاش کرد تا در ادامه با ارائه ی یک مدل منسجم به حاضرین کمک کند با برداشتن قدم های منظم و متوالی بتوانند استعداد خود را کشف و خود را برای ورود بهتر به بازار کار آماده کنند. همچنین شیرازی نژاد به تأثیر مهم نقش «کوچ» در ارتقای فردی و حرفه ای کارجویان نیز اشاره کرد.
در انتهای سخنرانی شیرازی نژاد با ارائه ی آمار هایی در مورد ضرورت و لزوم داشتن مهارت های نرم برای داشتن عملکردی بهتر در موقعیت های شغلی مختلف اشاره کرد.