حضور استعدادها در نمایشگاه کار اصفهان یکی از موضوعات مهم در برگزاری موفق نمایشگاه کار است. به همین منظور پیش‌رویدادی در دانشگاه اصفهان برای آشنایی دانشجویان آن دانشگاه برگزار شد.در این رویداد سهیل توکلی مدیر مارکتینگ جاب ویژن در مورد مسیر شغلی شخصی خودش و تغییر حوزه ی فعالیتش از مهندسی مکانیک به دنیای مارکتینگ برای دانشجویان حاضر در رویداد سخن گفت.
سپس کمی در مورد مراحل بلوغ جاب ویژن از تأسیس تا امروز سخن گفت و چالش های پیش روی این پلتفرم کاریابی را برای حاضرین شرح داد. بخش قابل توجه صحبت های آقای توکلی معطوف به آمار های جذابی از عرضه و تقاضا برای هر کدام از مشاغل و حوزه های تخصصی بود. ایشان با توجه به دیتای بدست آمده از آگهی های ثبت شده و آمار های ارسال رزومه و استقبال کارجویان نمودار ها و نتایج ارزشمندی از وضعیت فعلی بازارکار را برای دانشجویان شرح داد و به ترتیب رشته ها و حوزه های کاری را رتبه بندی کرد و توصیه هایی در خصوص یادگیری مهارت های ارزشمند برای بازارکار به دانشجویان داشت.