به منظور اشنایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری پارک سلامت، پیش رویدادی جهت آشنایی مخاطبین با مسیر شغلی آقای علی مقتدری از دانشجویان این دانشگاه و نحوه حضور موفق در نمایشگاه کار اصفهان برگزار شد. حضور دانشجویان در نمایشگاه کار یکی از مسایل اساسی در موفقیت برگزاری نمایشگاه است و برگزاری پیش رویدادها به جذب استعدادها در نمایشگاه کمک می‌کند.

 

جهت آشنایی و یا حضور در دومین نمایشگاه کار اصفهان می‌توانید با دبیرخانه به شماره ۰۹۰۴۵۴۸۵۲۴۴ تماس حاصل فرمایید