[rev_slider_vc alias=”9th”]

نمایشگاه کار، رویدادی است که در آن سازمانها با موقعیتهای شغلی خود حاضر شده و فرصت می یابند تا با تعداد زیادی از کارجویان ملاقات کرده و در یک فضای رقابتی نسبت به جذب نفرات مورد نظر اقدام نمایند. طبیعتا چنین رویدادی میتواند بستری مطمئن برای تبادل اطلاعات و توانمندی های کارجویان با کارفرمایان باشد.
انتخاب هوشمندانه بهترین فرصت های شغلی از یک سو و گزینش نیروهای متخصص و با استعداد از سوی دیگر، این رویداد را به تجربه ای منحصر بفرد برای کارجویان و کارفرمایان تبدیل کرده است.
تیم برگزار کننده نمایشگاه کار دانشگاه شریف به پشتوانه برگزاری ۸ دوره نمایشگاه کار در این دانشگاه و یک دوره برگزاری نمایشگاه کار ایران، نهمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف را برگزار خواهد کرد.

شرکت مؤثر بیش از 340 سازمان از طریق نمایشگاه کار دانشگاه شریف
تبادل بیش از 200000 رزومه کارجویان در ادوار مختلف نمایشگاه کار دانشگاه شریف
جذب و استخدام بیش از 2200 نفر متخصص از طریق نمایشگاه کار دانشگاه شریف
تعریف بیش از 3000 عنوان موقعیت شغلی در گروه های شغلی مختلف

محل برگزاری

دانشگاه صنعتی شریف

زمان برگزاری

۲۲ تا ۲۴ مهرماه

روند شرکت در این نمایشگاه ۳ مرحله دارد:

[button title=”ثبت نام کارجو در نمایشگاه کار” link=”http://jobvision.ir/JobFair/home/register?utm_campaign=sharifjf9″]

جانمایی شرکت ها در نهمین نمایشگاه کار

جانمایی شرکت ها در نهمین نمایشگاه کار
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
جاب ویژن
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
اسنپ
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
خدمات ارتباطی ایرانسل
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
بیمه سامان
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
پرهام
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
ترجمیک
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین - توسن
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
شرکت خدمات انفورماتیک
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
شرکت رایان هم افزا
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
رستافن ارتباط
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
شرکت رهنما
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
سحاب پرداز
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
سفرهای علی بابا
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
کوبل دارو
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
قبولی
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
نانوالوند
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
یکتانت
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
پیشتازان صنعت فراز ارتباط
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
متراژ
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
شتاب دهنده شریف، ستاک
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
اول مارکت
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
سفرمی
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
شرکت فناوری اطلاعات ناواکو
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
ایده هاب
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
عتیق گشت
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
Mapsa HR
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
مکتب‌خونه
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
معماران تجارت آفتاب
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
ایران ارقام
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
باتاب کارا
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
آدوراطب
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
مهسان
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
داروسازی دکتر عبیدی
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
ره نگار هوشمند ایرانیان
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
راهکارهای متن اول آریا
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
کارگزاری مفید
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
الوپیک
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
حامی فناوری اندیشه جوانان (هیپوتریپ)
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
آرشیویرا
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
شرکت شیدکو
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
موسسه زبان سفیر گفتمان
لوگوی سازمان‌های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
پرشین گیگ

[button title=”همه فرصت های شغلی در نمایشگاه کار” link=”http://jobvision.ir/JobPost/search?jobFairId=3″ ]