برند کارفرمایی شاخصی تعیین کننده در دید عموم است. از شهرت و اعتبار یک شرکت نزد شرکت های رقیب تا علاقه مندی کارجویان برای همکاری با یک شرکت میتواند در برند کارفرمایی نهفته باشد.

مقوله ای با چنین اهمیتی گاهی آن قدر توسط شرکت ها نادیده انگاشته میشود که صدمات جبران ناپذیری به آن ها وارد میکند.

بی شک خروجی یک سازمان تنها سود مالی آن نیست و دستاوردهای یک شرکت بسیار گسترده تر از دریافتی های مالی آن است. از جمله دستاوردهای یک سازمان که جزو ارزشمندترین دارایی های آن محسوب میشوند میتوان به شهرت، نیروی انسانی و اعتبار شرکت اشاره نمود. عدم توجه به برند کارفرمایی همه این دارایی ها را به راحتی مورد تهدید قرار میدهد و سازمان را با افول مواجه میکند.

  • عدم توجه به برند کارفرمایی و تهدید شهرت سازمان

آبرو و شهرت سازمان مقوله ای است که در صورت خدشه دار شدن، زمان و هزینه زیادی را برای جبران این صدمات میطلبد و نیازمند استراتژی هایی خاص برای برگرداندن شهرت مطلوب شرکت است.

  • عدم توجه به برند کارفرمایی و تهدید نیروی انسانی سازمان

یکی از صدمات جبران ناپذیر زمانی است که تصویر ذهنی افراد از یک سازمان به عنوان کارفرما تخریب شود. در این شرایط کارجویان مستعد و توانمند از درخواست کار در شرکتی که برند کارفرمایی خوبی ندارد امتناع میکنند. همچنین کارمندانِ توانمند که برایشان شهرت و برندکارفرمایی محل کارشان مورد اهمیت است، زمانی که شرکتشان از حسن شهرت و اعتبار مطلوبی برخوردار نباشد به مرور به دنبال کار در شرکتی با مطلوبیت بیشتر میگردند. به این ترتیب نه تنها یک شرکت نیروهای توانمند خود را از دست میدهد بلکه از جذب نیروهای مناسب و مستعد نیز باز میماند.

  • عدم توجه به برند کارفرمایی و تهدید اعتبار سازمان

یکی از دغدغه های اساسی هر سازمان این است که هر چه زمان پیش میرود، اعتبار بیشتری را به خود جذب کند. این اعتبار در بسیاری از موارد میتواند کارگشا باشد؛ به عنوان مثال شرکتی که اعتبار بالایی دارد در بین رقبا و شرکت های وابسته بیشتر مورد توجه است، از مزایا و تسهیلات بیشتری میتواند برخوردار شود چون قابل اعتماد و معتبرتر است، خریدارانِ محصولات یا خدمات بر اساس اعتبار و اعتماد این شرکت بیشتر رو به سوی آن می آورند. بنابراین شرکتی با برند کارفرمایی نامطلوب از داشتن تمام این موارد دور می ماند.

  • عدم توجه به برند کارفرمایی و تهدید درآمد

قطعا سازمانی که آبرو، اعتبار، نیروی انسانی توانمند و تصویر زیبایی در ذهن عموم دارد، مشتریان بیشتری را به خود جلب میکند و نقض این موارد از دست دادن مشتریان را در پی خواهد داشت. موارد غیرمالی که پیش تر به عنوان نتایج بی توجهی به برند کارفرمایی ذکر شد هر کدام خود عاملی برای از دست دادن بخش قابل توجهی از مشتریان هستند.

 

نمایشگاه کار ایران