کارگاه آموزشی با عنوان: برای استخدام در یک جایگاه شغلی با چه فاکتورهایی سنجیده میشویم؟

ارائه دهندگان: سوده دشتی و مریم حنطوش زاده

سوم اسفندماه ۱۳۹۶

ساعت ۱۵ الی ۱۶

 

 

نمایشگاه کار ایران

زمان: ۳ الی ۵ اسفندماه ۱۳۹۶

مکان: مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو