ارائه دهندگان: سوده دشتی و مریم حنطوش زاده

چهارم اسفندماه ۱۳۹۶

ساعت ۱۵ الی ۱۶

 

 

نمایشگاه کار ایران

زمان: ۳ الی ۵ اسفندماه ۱۳۹۶

مکان: مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو