دبیرخانه
دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع فناوری شریف
تلفن تماس: ۶۶۰۶۵۳۰۰– ۰۲۱  ۶۶۰۷۲۵۸۸– ۰۲۱ – ۰۹۳۰۷۰۰۲۴۲۰

آدرس ایمیل:  info@iranjobfair.ir

اطلاعات یازدهمین نمایشگاه کار شریف
زمان: بهمن‌ماه ۱۴۰۱
مکان: مرکز نمایشگاهی برج میلاد