دبیرخانه
دانشگاه صنعتی شریف، جنب دانشکده انرژی، بن بست گوهر پلاک ۲ ، واحد ۱۰
تلفن تماس:  ۶۶۰۶۵۳۰۰– ۰۲۱  ۶۶۰۶۵۲۰۰– ۰۲۱ – ۰۹۳۰۷۰۰۲۴۲۰

آدرس ایمیل:  info@iranjobfair.ir

اطلاعات دومین نمایشگاه کار ایران
زمان: ۹ صبح تا ۶ بعد از ظهر ۴ الی ۶ بهمن ۹۷
مکان: مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو