دبیرخانه
دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری شریف، واحد ۱۰۳
تلفن تماس:   ۶۶۰۷۲۵۸۸– ۰۲۱ – ۰۹۳۰۷۰۰۲۴۲۰

آدرس ایمیل:  info@iranjobfair.ir

اطلاعات پنجمین نمایشگاه کار ایران
زمان: بهمن‌ماه ۱۴۰۱
مکان: مرکز نمایشگاهی برج میلاد