۱۷ تا ۱۹ بهمن ماه

سومین نمایشگاه کار ایران

تهران_ مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو

به منظور اطلاعات بیشتر و مشاوره با کارشناسان دبیرخانه ثبت نام کنید
نمایشگاه کار ایران

رویکرد چندوجهی در خط مشی نمایشگاه کار،فرآیند استخدام نیروی انسانی را به شکلی موثر و کارآمد تبدیل کرده است.بر این اساس نمایشگاه کار شرایط لازم را برای استخدام توسط کارفرمایان ایجاد نموده و غرفه داران نه تنها می توانند متقاضیان حرفه ای را ملاقات کنند،بلکه با پتانسیل های نیروی انسانی در دیگر حوزه ها نیز آشنا خواهند شد.

با شرکت در نمایشگاه کار نه تنها سازمان ها می توانند به استخدام نیروی انسانی با کیفیت در طی برقراری یک ارتباط مستقیم و رودررو با آنها دست یابند بلکه می توانند با افزایش آگاهی عمومی و تخصصی در رابطه با محصولات و خدمات خود و معرفی موقعیت های شغلی سازمان و ارائه ارزش ها و نیازهای محیط کاری خود نسبت به توسعه و ارتقای برند کارفرمایی خود نیز اقدام نمایند.

برخی برندهای معتبر حاضر در نمایشگاه کار

برخی اسپانسر های نمایشگاه کار

حامیان راهبردی