نمایشگاه کار در آبان ماه ۱۳۹۰ با برگزاری اولین دوره این رویداد گام مهمی در بهبود فضای کسب و کار کشور برداشت و با برگزاری یازده دوره نمایشگاه کار توانسته است جایگاه خود را به عنوان مرجعی برای  کارفرمایان و کارجویان تثبیت نماید. این رویداد با جذب ۴۵۰ شرکت و ارائه بیش از ۵۰۰ موقعیت شغلی (به طور میانگین در هر دوره) مورد استقبال بیش از بیست هزار بازدید کننده قرار گرفته است. طی برگزاری این رویداد نیز بیش از هفتاد و چهار هزار نفر اقدام به ثبت نام در نمایشگاه  نمودند که نشان از اعتماد متقاضیان به این رویداد مهم دارد.

 

 

سومین نمایشگاه کار ایران
زمان: ۱۷ الی ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۸
مکان: مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو