• رویارویی مستقیم کارجو و کارفرما
 • تسهیل فرایند جذب و استخدام نیروی کار
 • معرفی فرصت‌های شغلی موجود در بازار کار
 • جذب نیروهای مناسب با انتظارات و مهارت‌های مورد نیاز کارفرمایان
 • معرفی کارفرمایان و کارآفرینان موفق جامعه
 • معرفی سازمانها وادارات مرتبط و نیمه‌مرتبط با رشته‌تحصیلی
 • جذب نیروهای مناسب با انتظارات و مهارت‌های مورد نیاز کارفرمایان
 • آشنایی با انتظارات و مهارتهای مورد نیاز بازار کار
 • برپایی کارگاههای آموزشی کار و کاریابی
 • ایجاد یک محیط حرفه ای و با کیفیت برای تعامل بیشتر بین کارجو و کارفرما
 • ایجاد حس مثبت مشارکت در کارفرمایان
 • کمک به بهبود ارتقاء برند کارفرمایان

 

 

دهمین نمایشگاه کار شریف
زمان: ۱۴ الی ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۸
مکان: دانشگاه صنعتی شریف

سومین نمایشگاه کار ایران
زمان: ۱۷ الی ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۸
مکان: مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو