گروه صنعتی مهبانگ از بزرگترین و جوان‌ترین کسب‌وکارهای فعال در زمینه تولید محصولات الکترونیکی در ایران است.

مهبانگ در سال ۱۳۸۶ تأسیس و در طی ۱۲ سال، با دو محصول با کیفیت و تمام ایرانی خود به نام‌های داتیس و زیما وارد بازارهای ایران شده است.

به پشتوانه توان طراحی متخصصان جوان و خلاق، هم اکنون هر کدام از محصولات گروه صنعتی مهبانگ در صنعت خود رهبری بازار را به دست گرفته اند.

در حال حاضر خانواده جوان گروه صنعتی مهبانگ بالغ بر ۲۰۰ نفر عضو حرفه ای دارد که در بخش‌های مختلف مانند تحقیق و توسعه، کارخانه و دفتر مرکزی در حال ارزش‌آفرینی و اعتباربخشی به محصول ایرانی هستند.

استقبال از چالش‌های جدید و کشف فناوری‌های به‌ روز، اعتماد به نیروهای جوان و پرورش استعدادهای آنان راز موفقیت و پیشرفت گروه صنعتی مهبانگ در این سال‌ها بوده است.

مهبانگ در دهمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف در غرفه‌های ۵۶ و ۵۷ میزبان بازدیدکنندگان محترم خواهد بود.