یکی از روش های پیشنهادی برای حل مشکل نداشتن سابقه کاریِ کارجویان گذراندن دوره کارآموزی است.

کارآموزی باید دوره ای برای یادگیری مهارت های مورد نیازِ مشاغل سازمانی باشد. دوره ای که سازمان ها افراد را برای قرار گرفتن در موقعیت مورد نظرشان آماده کنند. مدیرعامل شرکت پورشه معتقد است باید برای استخدام افراد بااستعداد و توانمند را انتخاب کنیم و مهارت های مورد نیاز آن ها را پرورش دهیم.

 

   کارآموزی چه مزایایی برای کارفرمایان دارد؟

 • از دست ندادن نیروی های مناسب: کارآموزی کمک میکند کارفرمایان انتخاب های بیشتری داشته باشند و از بین افراد بااستعداد و خلاق و متناسب انتخاب کنند. طمعِ یافتن بهترین و متخصص ترین نیرو تنها تفکری ایده آل است که کارفرمایان را از رسیدن به هدف حقیقی دور میدارد و زمان بیشتری از آن ها میگیرد.
 • کم هزینه بودن: عموما دوره های کارآموزی با پرداختی محدود به کارآموزان سپری میشود و این برای کارفرمایان فرصت بهتری است که کارجویان را با هزینه کمتر پرورش دهد و نیروی متخصص مورد نظر خود را بسازد.
 • ایجاد سیستمی خلاقانه: با ورود کارآموزان بخشی از مسئولیت های محول شده بر دوش کامندان کسر میشود و نیروها با فراغ بال بیشتری میتوانند آزادانه و خلاقانه کار کنند.
 • ارزیابی آسان: طی دوره کارآموزی به راحتی میشود نیروها را ارزیابی نمود و آموزش ها را جهتگیری شده و هدایت شده پیش برد و نتیجه آموزش ها را کنترل کرد.

   

  کارآموزی چه مزایایی برای کارجویان دارد؟

 • نداشتن سابقه کار را جبران میکند: در فرصت کارآموزی نیروی انسانی آن چه را باید برای شغل مورد تقاضای خود بداند، می آموزد و این دوره می تواند نداشتن سابقه کار را جبران کند.
 • دغدغه و ترس های ناشی از نداشتن مهارت مرتبط را کاهش میدهد: برای بسیاری از کارجویان ترسی مبنی بر نداشتن مهارت شغلی که به آن وارد میشوند وجو دارد. دوره کارآموزی میتواند این ترس را از بین ببرد و یا کاهش دهد، چرا که طی این دوره هم با محیط و کارکنان آشنا میشوند و هم مهارت های مورد نیاز را می آموزند.
 • از نظر قانونی منعی برای ترک شغل ندارند: نیروی انسانی طی این دوره الزامی برای حضور مدت دار در آن سازمان ندارد، به بیانی تعهدی برای کارجو و کارفرما مبنی بر مدتِ همکاری قلمداد نمیشود، لذا در صورتی که کارجو یا کارفرما متوجه عدم سنخیت شغل و کارآموز شوند، این همکاری میتوانند لغو شود.

 

 

نمایشگاه کار ایران

زمان: ۳ الی ۵ اسفندماه ۱۳۹۶

مکان: مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو