نمایشگاه کار رویدادی است به قصد فراهم آوردن بستر و فرصتی که کارفرمایان و کارجویانِ مستعد بتوانند یکدیگر را ملاقات کنند و از این فرصت در راستای رسیدن به اهداف خود بهره ببرند.

روش رایج برای درخواست کار ارسال رزومه کاری است و به طور متداول کارجویان رزومه کاری خود را به آدرس الکترونیکی شرکت یا سازمانی که متقاضی کار در آن هستند، ارسال می کنند و کارفرمایان رزومه ها را بررسی کرده و از بین موارد ارسالی، گزینه های متناسب تر را انتخاب می کنند.

نمایشگاه کار فرصتی فراهم می کند که کارفرمایان و کارجویان بتوانند رو در رو یکدیگر را ملاقات کنند، که این خود نوعی مصاحبه اولیه به شمار می رود و در اتخاذ تصمیم صحیح و سریع کمک شایانی خواهد کرد.

در خلال این ملاقات های حرفه ای، ملاقات کارجویان با یکدیگر نیز میتواند انگیزه بخش باشد و روابط جدید و موثری را فراهم آورد.

نمایشگاه کار در بسیاری از نقاط دنیا در جهت یاری رساندن به کارفرمان برای یافتن نیروی کارِ توانمند و نیز در راستای کمک به کارجو برای دیدار با کارفرمایان خبره و اطلاع از فرصت های شغلی برگزار میشود. نمایشگاه های کار چه در ایران و چه در نقاط دیگر دنیا بازخورهای خاص و ویژه ای از خود به جای گذاشته اند و توانسته اند تا حدی به اهداف خود دست یابند. هر چه قدر مهارت کارجویان و کارفرمایان برای استفاده از نمایشگاه کار به عنوان بستری برای رسیدن به مقاصد افزایش یابد، نمایشگاه کار اثر مطلوبتری بر جای خواهد گذاشت.

پیش از برگزاری نمایشگاه کار، همواره نیاز به وجود فرصتی جهت ملاقات کارفرما و کارجو احساس میشد. از آن جا که دسترسی به اعضای ارشد و نیز تیم گزینش و نیروی انسانی شرکت های برجسته کار ساده ای نیست و بسیاری از کارجویان از فرصت های شغلی موجود آگاهی ندارند و یا حتی با شرکت ها آشنا نیستند، این نمایشگاه میتواند نقش به سزایی در این زمینه ایفا کنند.

 

کار هست …