🔹برخورد اولیه خوبی داشته باشیم: زمانی که به هر غرفه جدید در نمایشگاه می‌رسیم، با کارشناسان جذب و استخدام دست بدهیم و خودمان را برای آن‌ها معرفی کنیم. تماس چشمی مستقیم با آن‌ها برقرار کنیم و نشان بدهیم که چه قدر به شرکت آن‌ها و کار در مجموعه‌شان علاقه مند هستیم!

🔸 سوال بپرسیم: پرسیدن سوالات مناسب و به جا از نمایندگان شرکت‌ها میتواند دانش ما را نسبت به شرکت نشان بدهد. کارفرمایان به دنبال افرادی با بیشترین مهارت نیستند بلکه به دنبال نیروهایی هستند که به حضور در شرکت‌شان انگیزه و علاقه بیشتری نشان بدهند! هر چه بیشتر با نمایندگان شرکت‌ها وارد بحث شویم و در مورد نیازهای شرکت صحبت کنیم، تاثیر بهتری را در ذهن‌شان میذاریم!

🔹یادداشت برداری کنیم: پیگیری و توجه به تمام موارد زمانی که در محیط شلوغ با چندین کارفرما مواجه می‌شویم سخت می‌شود. در جایی مثل پشت کارت ویزیت‌هایی که جمع کرده‌ایم یا در دفترچه‌مان یادداشت کنیم که با چه افرادی و در مورد چه موضوعاتی صحبت کرده‌ایم!

🔸شبکه یا نتورک: وقتی در صف ایستاده‌ایم و منتظر هستیم، با افراد دیگر صحبت کنیم و کارت ویزیت‌مان را در اختیار بقیه بگذاریم. هیچ وقت نمی‌شود تصور کرد چه افرادی می‌توانند در پیدا کردن کار مناسب به ما کمک کنند! یادمان باشد در حین تبادل اطلاعات و شبکه سازی، نظم را رعایت نماییم و با حفظ احترام و ادب رفتار کنیم! اگر خسته یا ناراحت شدیم یا از یک شرکت و برخورد آن با خودمان دلگیر شدیم، هرگز این مطلب را برای بقیه بازدیدکننده‌ها شرح ندهیم، سعی کنیم مثبت‌نگر باشیم و فرصت‌های دیگر را از دست ندهیم!